search

SIGMOD

 • Incrementalizing Graph Algorithms

  396 Keywords2021SIGMODWenfei Fan

  Authors: Wenfei Fan, ChaoTian, Ruiqi Xu, Qiang Yin, Wenyuan Yu, Jingren Zhou Name of Conference: ACM Conference on Management of Data (SIGMOD 2021),June 20-25,2021, Xi’an, Shaanxi, China Da...

  Wenfei Fan, ChaoTian, RuiqiXu, QiangYin, WenyuanYu, JingrenZhouJune 09, 2021ACM Conference on Management of Data (SIGMOD 2021),June 20-25,2021, Xi'an, Shaanxi, China
  Wenfei Fan, Chao Tian, Yanghao Wang, Qiang Yin
  International Conference on Very Large Data Bases (VLDB 2021)
  Details
 • Making Graphs Compact by Lossless Contraction

  378 Keywords2021SIGMODWenfei Fan

  Authors: Wenfei Fan, Yuanhao Li, Muyang Liu, Can Lu Name of Conference: ACM Conference on Management of Data (SIGMOD 2021),June 20-25,2021, Xi’an, Shaanxi, China Date of Publication: June, ...

  Wenfei Fan, Yuanhao Li, Muyang Liu, Can LuJune 09, 2021ACM Conference on Management of Data (SIGMOD 2021),June 20-25,2021, Xi'an, Shaanxi, China
  Details
 • SPARQL Rewriting: Towards Desired Results

  285 Keywords2020Data qualitySIGMODYue Wang

  Authors: Xun Jian, Yue Wang, Xiayu Lei, Libin Zheng, Lei Chen Name of Conference: ACM Conference on Management of Data(SIGMOD 2020), June 14-19, 2020, Portland Oregon, USA Date of Publication: Ju...

  Xun Jian, Yue Wang, Xiayu Lei, Libin Zheng, Lei ChenJune 14, 2020ACM Conference on Management of Data(SIGMOD 2020), June 14-19, 2020, Portland Oregon, USA
  Xun Jian, Yue Wang, Xiayu Lei, Libin Zheng, Lei Chen
  ACM Conference on Management of Data(SIGMOD 2020)
  Details
 • Monotonic Cardinality Estimation of Similarity Selection: A Deep Learning Approach

  277 Keywords2020Explainable AI by combining statistical and logical methodsJianbin QinSIGMODYaoshu Wang

  Authors: Yaoshu Wang, Chuan Xiao, Jianbin Qin, Xin Cao, Yifang Sun, Wei Wang, Makoto Onizuka Name of Conference: ACM Conference on Management of Data(SIGMOD 2020), June 14-19, 2020, Portland Oreg...

  Yaoshu Wang, Chuan Xiao, Jianbin Qin, Xin Cao, Yifang Sun, Wei Wang, Makoto Onizuka2020ACM Conference on Management of Data (SIGMOD 2020)
  Yaoshu Wang, Chuan Xiao, Jianbin Qin, Xin Cao, Yifang Sun, Wei Wang, Makoto Onizuka
  ACM Conference on Management of Data(SIGMOD 2020)
  Details
 • Querying Shared Data with Security Heterogeneity

  270 Keywords2020Data pricingsharing and marketingSIGMODWenfei Fan

  Authors: Yang Cao, Wenfei Fan, Yanghao Wang, Ke Yi Published in: ACM Conference on Management of Data(SIGMOD 2020), June 14-19, 2020, Portland Oregon, USA Date of Publication: June 14, 2020 Abstr...

  Yang Cao, Wenfei Fan, Yanghao Wang, Ke YiJune 14, 2020ACM Conference on Management of Data(SIGMOD 2020), June 14-19, 2020, Portland Oregon, USA
  Yang Cao, Wenfei Fan, Yanghao Wang, Ke Yi
  ACM Conference on Management of Data(SIGMOD 2020)
  Details
 • Application Driven Graph Partitioning

  268 Keywords2020Approximation theory and practiceDistributed graph systemsSIGMODWenfei Fan

  Authors: Wenfei Fan, Ruochun Jin, Muyang Liu, Ping Lu, Xiaojian Luo, Ruiqi Xu, Qiang Yin, Wenyuan Yu, Jingren Zhou Published in: ACM Conference on Management of Data(SIGMOD 2020), June 14-19, 202...

  Wenfei Fan, Ruochun Jin, Muyang Liu, Ping Lu, Xiaojian Luo, Ruiqi Xu, Qiang Yin, Wenyuan Yu, Jingren ZhouJune 14, 2020ACM Conference on Management of Data(SIGMOD 2020), June 14-19, 2020, Portland Oregon, USA
  Wenfei Fan, Ruochun Jin, Muyang Liu, Ping Lu, Xiaojian Luo, Ruiqi Xu, Qiang Yin, Wenyuan Yu, Jingren Zhou
  ACM Conference on Management of Data(SIGMOD 2020)
  Details
 • Extending Graph Patterns with Conditions

  361 Keywords2020Data qualitySIGMODSocial media marketingWenfei Fan

  Authors: Grace Fan, Wenfei Fan, Yuanhao Li, Ping Lu, Chao Tian, Jingren Zhou Published in: ACM Conference on Management of Data(SIGMOD 2020), June 14-19, 2020, Portland Oregon, USA Date of Public...

  Grace Fan, Wenfei Fan, Yuanhao Li, Ping Lu, Chao Tian, Jingren ZhouJune 14, 2020ACM Conference on Management of Data(SIGMOD 2020), June 14-19, 2020, Portland Oregon, USA
  Grace Fan, Wenfei Fan, Yuanhao Li, Ping Lu, Chao Tian, Jingren Zhou
  ACM Conference on Management of Data(SIGMOD 2020)
  Details
 • Autocompletion for Prefix-Abbreviated Input

  287 Keywords2019Big data analytics under constrained resourcesJianbin QinSIGMOD

  Authors: Sheng Hu, Chuan Xiao, Jianbin Qin, Yoshiharu Ishikawa, Qiang Ma Name of Conference: ACM Conference on Management of Data(SIGMOD 2019), June 30 – July 5, 2019, Amsterdam, The Netherl...

  Sheng Hu, Chuan Xiao, Jianbin Qin, Yoshiharu Ishikawa, Qiang MaJune 30, 2019ACM Conference on Management of Data(SIGMOD 2019), June 30 - July 5, 2019, Amsterdam, The Netherlands
  Sheng Hu, Chuan Xiao, Jianbin Qin, Yoshiharu Ishikawa, Qiang Ma
  ACM Conference on Management of Data(SIGMOD 2019)
  Details