search

2018

 • Parallelizing Sequential Graph Computations

  251 Keywords2018Distributed graph systemsParallel computation modelsTODSWenfei Fan

  Authors: Wenfei Fan, Jingbo Xu , Wenyuan Yu , Jingren Zhou, Xiaojian Luo, Ping Lu, Qiang Yin, Yang Cao, and Ruiqi Xu Published in: ACM Transactions on Database Systems (TODS 2018) Date of Publicati...

  Wenfei Fan, Jingbo Xu , Wenyuan Yu , Jingren Zhou, Xiaojian Luo, Ping Lu, Qiang Yin, Yang Cao, and Ruiqi XuDec 16, 2018ACM Transactions on Database Systems (TODS 2018)
  Wenfei Fan, Jingbo Xu , Wenyuan Yu , Jingren Zhou, Xiaojian Luo, Ping Lu, Qiang Yin, Yang Cao, Ruiqi Xu
  ACM Transactions on Database Systems (TODS 2018)
  Details